Økonomi

Sussi Schmidt
Bogholder

Sussi Schmidt kom til Freeways økonomiafdeling i juni 2011. Her har hun regnskabsopgaver for alle selskaber i Freeway ApS.

”Det bedste ved mit arbejde er, at jeg laver lige det, jeg brænder for!”

Sussi er kontoruddannet.

Lone Fisker
Direktionssekretær

Lone Fisker har været ansat som sekretær for Wagner-familien i omkring 35 år og kom til Freeway, samtidig med at Morten Wagner Sr. Og Morten Wagner Jr. blev eneejere af koncernen. Her er hun sekretær for direktionen og bestyrelsen. Hun har både almindelige sekretæropgaver, og så fungerer hun også som ’praktisk gris’ og juridisk medarbejder inden for flere områder, blandt andet HR, selskabsret og persondataforordningen. Derudover har hun forskellige ad hoc opgaver.

”Det bedste ved mit arbejde er variationen i opgaverne, ledelsens tillid og de mange kontaktflader, som alt i alt fører til, at der hele tiden er nyt at sætte sig ind i.”

Lone har en handelsskoleeksamen og en uddannelse som eliteadvokatsekretær, og så har hun livslang erfaring inden for både sociale forhold og mangeartede juridiske opgaver.